Solid Základní

CABINET VISION Solid Základní je základní modul pro návrháře, který dovoluje vytvářet sestavy skříněk. Umožňuje generovat výkresovou dokumentaci, fotorealistickou vizualizaci projektu, lze vytvářet soupisy materiálů a dílů. Modul graficky rozvrhuje váš projekt tak, aby bylo možné rychle vytvářet výkresovou dokumentaci a zadávat vstupní data pro generování přehledů a nabídek.

Přehledné rozložení příkazů v prostředí CABINET VISION velmi usnadňuje práci v systému.

Klíčové funkce

  • Přednastavené konstrukční metody s možností úprav,
  • editace stylů dvířek a čílek,
  • náhledy na projekt (půdorys, nárys, 3D, fotorealistické zobrazení atd.),
  • přiblížení a oddálení pohledu pomocí kolečka na myši,
  • různé typy stěn v místnosti,
  • uživatelsky definovatelný katalog,
  • plná kontrola sekcí ve skříňce,
  • základní CAD funkce,
  • přepínání mezi palci a milimetry během tvorby projektu.