Cabinet Vision Solid Standard cabinet and casegood software Cabinet Vision Solid Standard CAD drawing Cabinet Vision Solid Standard cross section view CAD drawing

PDFSolid Standard

CABINET VISION Solid Standard je konstrukční a technologický software střední třídy, který umožňuje vytvářet projekty s kuchyňskými skříňkami a sestavami pro komerční využití. Solid Standard automaticky vytváří výrobní dokumentaci, lze vytvářet fotorealistické 3D pohledy na sestavy, soupisy materiálů a dílů. Modul graficky rozvrhuje váš projekt tak, aby bylo možné rychle vytvářet výkresouvou dokumentaci a zadávat vstupní data pro generování přehledů a nabídek.

Přehledné rozložení příkazů v prostředí CABINET VISION velmi usnadňuje práci v systému.

Klíčové funkce - při upgradu ze Solid Základní

  • Možnost nadstavby Screen to Machine™ Center Standard,
  • 32mm snd frame konstrukční metoda,
  • tvorba vlastních profilů říms,
  • tvorba materiálů,
  • náhled řezů pro nárys,
  • další typy pro definici stěn v místnosti,
  • automatické rozložení skříněk podél zdi a v místnosti,
  • dělené zásuvky,
  • spojování projektů.