Cabinet Vision Solid Advanced cabinet and casegood software Cabinet Vision Solid Advanced CAD drawing Cabinet Vision Solid Advanced elevation view CAD drawing

PDFSolid Plus

Cabinet Vision Solid Plus je konstrukční a technologický softwarový nástroj, který vám umožní zpracovat kterýkoliv z vašich projektů od kuchyňských skříněk až po složité architektonické práce. Solid Plus automaticky generuje výkresovou dokumentaci, fotorealistické zobrazení, soupis materiálů, montážní výkresy a informace pro nabídky.

Modul graficky rozvrhuje váš projekt tak aby bylo možné rychle vytvářet výkresouvou dokumentaci a zadávat vstupní data pro generování přehledů a nabídek.

Přehledné rozložení příkazů v prostředí Cabinet Vision usnadňuje práci v systému. Systém záložek a možnosti pohledů umožňují přehledně zobrazovat na jedné obrazovce půdorys, nárys projektu včetě fotoreaslitického 3D náhledu.

Lze vytvářet vlastní zrychlený přístup k nejpoúživanějším položkám z katalogů minimalizuje čas tvorby projektu.

Automatizované rozmístění skříněk, tvorba pracovních desek, soklů a říms s použitím jednoho stisknutí tlačítka na myši maximálně zefektivní vaši práci.

Klíčové funkce - při povyšování ze Solid Standard

 • Možnost nádstavby Screen to Machine™ Center Plus
 • Rozšířené CAD nástroje
 • Uživatelsky definované Standardy pomocí Visual Basic (UCS)
 • Náhledy řezů sestav
 • Dělení obrazovky do více oken
 • Schopnost návrhu T-stěn
 • Umístění objektů na zadní stranu stěny
 • Definice vlastních "inteligentních" sestav
 • Import Google™ Sketchup™ Modelů
 • Tvorba knihovny dílů
 • Nacenění podle jednotlivých dílů
 • Úplná kontrola nad veškerým kováním, materiály, definicí konstrukčních metod, styly dvířek a mnoha dalšími nástroji.
 • Automaticky generované výpisy potřebné k tvorbě projektu jako jsou seznamy materiálů, montážní výkresy sestav.