Cabinet Vision Solid Advanced cabinet and casegood software Cabinet Vision Solid Advanced CAD drawing Cabinet Vision Solid Advanced elevation view CAD drawing

PDFSolid Plus

Cabinet Vision Solid Plus je konstrukční a technologický softwarový nástroj, který vám umožní zpracovat kterýkoliv z vašich projektů od kuchyňských skříněk až po složité architektonické práce. Solid Plus automaticky generuje výkresovou dokumentaci, fotorealistické zobrazení, soupis materiálů, montážní výkresy a informace pro nabídky.

Modul graficky rozvrhuje váš projekt tak, aby bylo možné rychle vytvářet výkresouvou dokumentaci a zadávat vstupní data pro generování přehledů a nabídek.

Přehledné rozložení příkazů v prostředí CABINET VISION usnadňuje práci v systému. Systém záložek a možnosti pohledů umožňují přehledně zobrazovat na jedné obrazovce půdorys, nárys projektu včetně fotorealistického 3D náhledu.

Tvorbou vlastního zrychleného přístupu k nejpoužívanějším položkám z katalogů lze minimalizovat čas tvorby projektu.

Automatizované rozmístění skříněk, tvorba pracovních desek, soklů a říms pomocí jediného kliknutí maximálně zefektivní vaši práci.

Klíčové funkce - při povyšování ze Solid Standard

 • Možnost nádstavby Screen to Machine™ Center Plus,
 • rozšířené CAD nástroje,
 • uživatelsky definované standardy pomocí Visual Basic (UCS),
 • náhledy řezů sestav,
 • dělení obrazovky do více oken,
 • schopnost návrhu T-stěn,
 • umístění objektů na zadní stranu stěny,
 • definice vlastních "inteligentních" sestav,
 • import Google™ Sketchup™ modelů,
 • tvorba knihovny dílů,
 • nacenění podle jednotlivých dílů,
 • úplná kontrola nad veškerým kováním, materiály, definicí konstrukčních metod, styly dvířek a mnoha dalšími nástroji,
 • automaticky generované výpisy potřebné k tvorbě projektu, jako jsou seznamy materiálů či montážní výkresy sestav.