View the S2M Center process

PDFScreen to Machine

Hexagon nabízí plně integrované softwarové řešení pro výrobu. Tato technologie generuje NC kód přesně podle nastavení stroje. To enormně snižuje čas programování v porovnání se staršími způsoby práce. Nástroj Convergence Technology™ firmy Hexagon umožňuje rozložit díly podle stroje, na kterém mají být zpracovány, a to při kombinaci více projektů najednou. Dále umožňuje plnou kontrolu nad všemi díly a přiřazovat je ke stroji podle definované posloupnosti.

S2M Centrum™ je stěžejní produkt, který je propojen se systémem CABINET VISION. Vlastní geometrie a data pro výrobu jsou tímto z CABINET VISIONu přeneseny do prakticky jakéhokoliv CNC stroje na trhu. Řešení S2M Center provádí optimální rozmístění dílů s možností vytvářet konečné NC kódy pro pily, frézovací centra, vrtací stroje a další speciální zařízení, např. pro nastřelování kolíků.

Díky podpoře výrobních procesů založených na nestingu a optimalizovaném rozložení dílů na polotovaru poskytuje S2M Center potřebnou výhodu firmám v oblasti výroby nábytku.

Jaké získáte výhody:

 • Automatický výběr nástrojů,
 • filtrování dílů,
 • výstup na specializované stroje,
 • uspořádání a seskupování dílů na tabuli podle cílových sestav,
 • schopnost importovat formát DXF,
 • možnost ukládat díly do knihovny pro jejich snadné vyvolání,
 • nástroje pro manipulaci s díly v nestingu.

S2M Centrum Profesionál + ALPHACAM Plus

S2M Centrum Profesionál v kombinaci s ALPHACAM Plus otevírá téměř neomezené možnosti, díky kterým získáte následující funkce:

 • Rozšířená simulace drah nástroje,
 • využití nástrojů S2M Centra v rámci ALPHACAMu,
 • kompletní nástroj pro úpravu automaticky vygenerovaných drah ze S2M Center,
 • možnost uložení drah ze systému ALPHACAM do CABINET VISIONu.


Srovnání modulů